Välj en sida

Förtäckt skvaller i skrivna samtal

Jan 16, 2015

Alla vill ha en del av kakan. Under 2014 skulle Tove Jansson ha fyllt 100 år, men trots bortgången för några 
år sedan har hennes trogna skara inte firat desto mindre. Under årens lopp har mycket skrivits om kvinnan som skapade Mumintrollen; det har forskats om budskapen 
i hennes böcker och utkommit böcker av mer personlig karaktär.

Det börjar i Stockholm, året är 1932 och Tove Jansson har flyttat från Finland för att studera konst. Hon bor hos släktingar och skriver långa målande brev till sin familj. ”Hon var en stor brevskrivare” lyder inledningen. Större delen av Brev från Tove Jansson utgöras av samlingar brev till familj, vänner och kärlekar genom åren. Det är brev som målar upp vardagen före, under och efter kriget och behandlar inte bara de allmängiltiga utan även de mycket personliga delarna av hennes liv.

Redaktörerna bakom sammanställningen, som även hjälper läsaren genom den snitslade bana av smeknamn och sammanhang är Boel Westin och Helen Svensson. Båda är välbekanta med Jansson, om än på något skilda sätt. Svensson var litterär chef på Tove Janssons originalförlag och senare också hennes redaktör. Westin å andra sidan, har stiftat författarens bekantskap genom sitt intresse i Janssons böcker och liv – och har redan flera publikationen på sitt CV. Senast Tove Jansson – ord, bild liv, där samma brev som här publiceras låg till grund för Westins porträtterande.

Så hur mycket mer kan sägas om denna författare? Förutom denna bok har två andra verk sett dagens ljus under jubileumsåret; Muminvärlden och verkligheten – Tove Janssons liv i bilder under Max Ströms förlag och Tove Jansson: arbeta och älska både av Norstedts och Schildts Söderströms, ursprungligen utgiven på finska. Jag kan dra slutsatsen att för den som endast vill stifta bekantskap med en omtalad och mycket omtyckt författare inte behöver söka med ljus och lykta efter svaren. Vem är då den tilltänkta läsaren för alla dessa böcker? Eller ska jag kanske snarare ställa frågan om vem den tilltänkta köparen är? För faktum är att fenomenet Tove Jansson och hennes vita troll inte bara får bokförlagen att trycka biografier och nya utgåvor av hennes verk. Figurerna har genom årens lopp blivit eftertraktade samlarobjekt som ibland haft prislappar på tusentals kronor.

Tonen och lästempot i Janssons brev, som ibland skrivits av pliktkänsla snarare än lust, är nog mer än vilken muminfantast som helst skulle orka. Kanske kan löften om otrohet och sexuell ambivalens locka, men mer sannolikt är det nog att det krävs en vilja hos läsaren för att hålla intresset uppe när tempot i Janssons brevskrivande sjunker. Tove Jansson är inte den första författare vars brev publiceras, vilket hon säkerligen var medveten om, men när jag kommer till ett av de sista kapitlen, bestående av brev till vännen Maya Vanni, som rubricerats ”ett brev som du bränner” kan jag inte göra annat än känna mig som en inkräktare. Om än en rätt oskuldsfull sådan, i sammanhanget.

Porträttbild, Tove Jansson i blomsterkrans.

Tove Jansson. Foto: PRESSBILD/NORSTEDTS

Brev till Tove Jansson

Författare: Tove Jansson, Boel Westin, Helen Svensson. Förlag: Norstedts.